13 trường hợp đăng kí đất đai được cấp sổ đỏ mới:

13 trường hợp đăng kí đất đai được cấp sổ đỏ mới:

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ trực tuyến
    Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
    Email Điện thoại: 0941.035.151
    Email Email:

Tin tức nổi bật

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bổ sung thêm 2 trường hợp đăng kí biến động đất đai

1. Đăng kí biến động đất đai là gì:
- Đăng kí biến động đất đai là người sử dụng đất làm thủ tục để nhà nước ghi nhận về sự thay đổi của một số thông tin mà trước đây đã đăng kí
Ví dụ:
- Cấp sổ đỏ với diện tích 1000m2
Do sạt lở tự nhiên mà diện tích bị giảm thì đăng kí biến động đất đai để cơ quan nhà nước ghi nhận.
2. Có 2 trường hợp mới ngày 09/01/2021 và 11 trường hợp đã được  quy định trước đây
1. thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp đã được cấp chung cho nhiều thửa
2. Thay đổi diện tích đất trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định

các trường hợp còn lại....

3. Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới.

4. Tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật

5. Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

6. Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

7. Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên sổ đỏ đã cấp dưới các hình thức quy định tại mục (1) (2) (3);

8. Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng.

9. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp sổ đỏ.

10. Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính;

11. Sổ đỏ đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất;

12. Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của sổ đỏ đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

13. Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các trường hợp sau mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới sổ đỏ:

- Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp Sổ đỏ trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất đã cấp Sổ đỏ cho người khác trong các trường hợp quy định mục phía trên hoặc chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất trong các thửa đất cấp chung một sổ đỏ thì bên chuyển quyền được xác nhận vào sổ đỏ đã cấp.

- Hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc ngược lại; chuyển đổi công ty; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Sổ đỏ đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Sổ đỏ đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên

- Thay đổi về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Sổ đỏ; chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Sổ đỏ đã cấp;

- Thay đổi thông tin về số hiệu thửa; diện tích thửa do đo đạc; tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất;

- Chuyển mục đích sử dụng đất.

- Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất đã được cấp Sổ đỏ.

Copyright © 2019 BẤT ĐỘNG SẢN LONG BIÊN BẢO LỘC. Web design : NiNa Co., Ltd
Tổng truy cập: 138230

Hotline tư vấn miễn phí: 0917875151
Zalo